Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS
Torfsfonds banner foto

Wat is het Torfsfonds?

360° zorgzaamheid is voor ons geen hol begrip. Als familiebedrijf zit het namelijk in onze genen om zorg te dragen voor elkaar en de maatschappij waarin we leven. We willen écht een bedrijf met een groot hart zijn. Onder de noemer #samensterk werken we samen met onze klanten en medewerkers aan een mooiere wereld en zorgen we ervoor dat mensen sterk in hun schoenen staan.

Jaarlijks schenken we bij Torfs minstens 1,5% van onze bedrijfswinst aan het goede doel. Ondanks de financiële impact van Corona engageren we ons om ook in 2021 te investeren in onze samenleving. We ondersteunen zowel projecten in het Noorden als in het Zuiden.

Het grootste bedrag (€ 125.000) gaat naar de structurele samenwerking met onze vaste sociale partners. Een ander bedrag gaat naar ons Torfsfonds, een fonds voor projecten waarbij onze klanten en medewerkers persoonlijk betrokken zijn. We trekken hiervoor dit jaar € 100.000 uit. € 50.000 schonken we deze zomer alvast aan het Rode Kruis om de door watersnood getroffen gezinnen te helpen. Voor de andere € 50.000 kan jij nu een dossier indienen. Naast humanitaire projecten en organisaties die begaan zijn met natuur en dierenwelzijn mogen nu ook culturele organisaties een dossier indienen. We vinden het belangrijk een steun te kunnen zijn voor zij die het in coronatijden extra moeilijk hadden.

Ken je een erkende vzw die je al lang wil steunen? Ben je al lang persoonlijk betrokken of actief bij een organisatie? Dien dan zeker je project in! Dit kan tot eind oktober.

Criteria

De organisatie waarvoor je een dossier indient, moet aan een aantal criteria voldoen:

Erkende vzw:

De organisatie waarvoor je een inzending doet is een erkende Belgische vzw.

Kleinschaligheid:

We willen zoveel mogelijk organisaties gelukkig maken. Daarom kiezen we voor zinvolle en kleinschalige initiatieven. Max sponsorbedrag is € 1.000.

Humanitaire projecten, organisaties die begaan zijn met natuur en dierenwelzijn én culturele organisaties:

Het project moet actief bijdragen aan verbetering van de levenskwaliteit, ontwikkeling, armoedebestrijding en gemeenschapsopbouw. Daarnaast steunen we ook organisaties die begaan zijn met natuurbehoud en dierenwelzijn.

Opgelet: wat natuur en dierenwelzijn betreft steunen we enkel projecten die in België actief zijn. Dierenprojecten dienen zich te ontfermen over gezelschapsdieren hier in België. NIEUW dit jaar is dat er ook dossiers mogen ingediend worden voor culturele organisaties. Zij werden extra hard getroffen door de coronacrisis, langs deze kant willen wij hen een hart onder de riem steken.

Wat sponsoren we niet?

We sponsoren geen sportverenigingen en jeugdbewegingen, geen wetenschappelijk onderzoek en geen scholen of stichtingen of ze moeten expliciet op kansengroepen gericht zijn. Daarnaast steunen we ook geen huurgelden, lonen en peterschappen. Dit omwille van het moeilijk controleerbare karakter/gebruik van deze middelen.

DIEN HIER JOUW DOSSIER IN

Proces

Het indienen en selecteren van projecten verloopt in 2 fases:

FASE 1: tem 31/10/21 – Je project indienen – Wie persoonlijk betrokken is bij een organisatie kan een project indienen tem 31/10/21.
FASE 2: van 17/11/21 tem 8/12/21 – Stemmen voor je project verzamelen – Al wie aangaf dat hij voldoet aan de criteria gaat door naar de stemronde. Het is dan aan het project zelf om zo veel mogelijk stemmen te verzamelen. Op basis van het aantal stemmen wordt de finale selectie gemaakt die we half december bekend maken.