Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS
Torfsfonds banner foto

Jammer, de periode om dossiers in te dienen is afgelopen. We zijn volop bezig met het selecteren van de vzw’s die doorgaan naar de stemronde. Vanaf 30 oktober kan je in onze Torfswinkels stemmen op jouw favoriete project.

Het Torfsfonds steunt lokale goede doelen! 75 projecten maken kans op €1.300.


Wat is het Torfsfonds?

360° zorgzaamheid is voor ons geen hol begrip. Als familiebedrijf zit het namelijk in onze genen om zorg te dragen voor elkaar en de maatschappij waarin we leven. We willen écht een bedrijf met een groot hart zijn. Onder de noemer #samensterk werken we samen met onze klanten en medewerkers aan een mooiere wereld en zorgen we ervoor dat mensen sterk in hun schoenen staan.

Jaarlijks schenken we bij Torfs minstens 1,5% van onze bedrijfswinst aan het goede doel, ook in 2023. Een deel gaat naar de structurele samenwerking met onze vaste sociale partners. Het andere deel gaat naar ons Torfsfonds, een fonds voor projecten waarbij onze klanten en medewerkers persoonlijk betrokken zijn.

Dit jaar maken 75 projecten kans op een bijdrage van €1.300, één per Torfswinkel.

Ken je een erkende vzw die je al lang wil steunen? Ben je al lang persoonlijk betrokken of actief bij zo een organisatie? Dien dan zeker je project in! Dit kan t.e.m. 30 september 2023.

Criteria

De organisatie waarvoor je een dossier indient, moet aan een aantal criteria voldoen:

Erkende vzw

Erkende vzw:

De organisatie waarvoor je een inzending doet is een erkende Belgische vzw.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid:

We willen zoveel mogelijk organisaties gelukkig maken. Daarom kiezen we voor zinvolle en kleinschalige initiatieven.

Humanitaire projecten

Humanitaire projecten en organisaties die begaan zijn met natuurbehoud of dierenwelzijn:

Het project moet actief bijdragen aan verbetering van de levenskwaliteit, ontwikkeling, armoedebestrijding en gemeenschapsopbouw. Daarnaast steunen we ook organisaties die begaan zijn met natuurbehoud en dierenwelzijn. Opgelet: wat natuur en dierenwelzijn betreft steunen we enkel projecten die in België actief zijn. Dierenprojecten dienen zich te ontfermen over gezelschapsdieren hier in België.

Wat sponsoren we niet?

We sponsoren geen sportverenigingen en jeugdbewegingen, geen wetenschappelijk onderzoek en geen scholen of stichtingen of ze moeten expliciet op kansengroepen gericht zijn. Daarnaast steunen we ook geen huurgelden, lonen en peterschappen. Dit omwille van het moeilijk controleerbare karakter/gebruik van deze middelen.

NIEUW!

Elke vzw die een dossier indient, zal gelinkt worden aan een Torfswinkel. Per winkel gaan er 3 projecten door naar de stemronde, waarvan het project met de meeste stemmen kan rekenen op een mooie bijdrage van €1.300. Het komt er dus op aan jouw omgeving/achterban warm te maken om voor jouw project te komen stemmen in één van onze winkels.

Proces

Het indienen en selecteren van projecten verloopt in verschillende fases:

FASE 1: 13/09/2023 - 30/09/2023 – Je project indienen – Wie persoonlijk betrokken is bij een organisatie kan een project indienen tem 30/09/2023.
FASE 2: 1/10/2023 - 29/10/2023 – De Torfsjury bekijkt welke projecten doorgaan naar de stemronde. Per winkel gaan er maximum 3 projecten door.
FASE 3: 30/10/2023 - 15/11/2023 – Stemmen voor je project verzamelen – Roep je achterban op om in de Torfswinkel waaraan jouw project gelinkt is, een stem uit te brengen.

Ten laatste begin december maken we de gelukkigen bekend.