Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Fiola vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 316)

Wat doet de organisatie?

Fiola vzw geeft mobiele en ambulante ondersteuning aan personen met ( een vermoeden van ) een beperking, zowel minderjarigen als meerderjarigen en dit in Oost-Vlaanderen. We ondersteunen op alle mogelijke levensdomeinen : administratie, budget, opvoedingsondersteuning, zoeken naar een betaalbare (huur)woning, via groepswerking proberen we onze vaak geïsoleerde doelgroep aan te spreken om zo de drempel tot sociaal contact te verlagen, we organiseren lotgenotencontacten zodat mensen met dezelfde beperking elkaar vinden, via begeleid werk proberen we mensen opnieuw vrijwillig aan het werk te krijgen zodat hun sociaal isolement doorbroken wordt en ze hun zelfwaarde kunnen vergroten. Het grootste deel van onze cliënten bevinden zich rond de armoedegrens ( of eronder). Met Fiola proberen we steeds de maatschappelijke betrokkenheid van onze cliënten zo maximaal mogelijk te houden door hen te versterken in hun zelfstandigheid.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ikzelf werk als begeleider en intaker bij de organisatie. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ondersteuning in verzekeringsdossiers van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We schrijven onze organisatie in omdat onze afdeling, gelegen in Ninove in 2022 een weekend aan zee zou willen organiseren voor onze cliënten. Onze doelgroep heeft de voorbije coronacrisis ontzettend moeten inboeten aan sociaal contact en we willen hen heel graag opnieuw de gelegenheid bieden om 3 dagen onbezorgd te kunnen genieten. Ondanks onze inspanningen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, blijft het voor velen van onze cliënten financieel onmogelijk om hieraan deel te kunnen nemen. We hopen met deze kandidatuur in aanmerking te komen voor Het Torfs-fonds en zo hun inschrijvingsgeld aanzienlijk te kunnen verlagen. Concreet : een weekend aan zee ( van vrijdag tot zondagavond) in Floreal Blankenberge : een vaste waarde als bestemming omdat cliënten hun eigen kamertje kunnen hebben mét nette badkamer ( iets wat voor veel cliënten in de dagelijkse realiteit niet aan de orde is) plus alle maaltijden zijn inbegrepen in de hotelprijs.

Fiola vzw image