Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Onafhankelijk Leven vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 112)

Wat doet de organisatie?

Onafhankelijk Leven komt reeds meer dan 30 jaar op voor de rechten van personen met een handicap. Ons einddoel is het creëren van een samenleving waar elke persoon met een handicap volwaardig kan aan deelnemen. Dat betekent dat je als persoon met een handicap zelf beslist waar je woont, slaapt, eet, ... Met je gezin naar zee op een zonnige dag. Samen met vrienden naar de cinema. Het lijkt vanzelfsprekend. Maar dat is het vandaag nog niet voor mensen met een handicap. Nochtans willen mensen met een handicap gewoon hetzelfde als iedereen en kunnen ze dat ook. Als ze de gepaste ondersteuning krijgen en dit zelf kunnen en mogen organiseren. We doen dit op de volgende manier: sensibiliseren van de brede samenleving via getuigenissen, ... beleidsbeïnvloeding: zodat er middelen worden vrijgemaakt om mensen te ondersteunen Ondersteunen van personen met handicap bij het inrichten en organiseren van hun eigen assistentienetwerk.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben in contact gekomen met Onafhankelijk Leven tijdens mijn bachelorstage vorig academiejaar. Zij gaven me de kans om mijn diploma te behalen en twijfelden niet om mij een stageplaats aan te bieden. Dankzij mijn beperking was dit een match made in heaven. Ik voelde mij meteen geaccepteerd en besloot om te solliciteren. Naast ambassadeur, ben ik sinds 2 augustus aan de slag als medewerker binnen het beleidswerk en de vrijwilligerswerking. Het is belangrijk dat wij onze boodschap naar buiten kunnen brengen, zo kunnen we andere mensen met een beperking versterken en de maatschappij sensibiliseren. Ik hoop dat we via deze actie ook andere jonge mensen kunnen warm maken voor het ambassadeurschap. Want het werk van de vorige generaties verdient een waardige opvolging!

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

De bigger picture is natuurlijk dat het beeld van een bedrijf die voor schoenen en een positief levensgevoel staat een organisatie voor mensen die vaak rollend en moeilijk door het leven gaan steunt heel sterk is. Concreet gaan de centen aangewend worden voor het organiseren van provinciale inspiratiedagen in 2022. Wij nodigen daarbij mensen met een handicap uit voor workshops, peer counseling en discussies. Wij proberen op een laagdrempelige, kleinschalige manier te helpen netwerken uit te bouwen en handleidingen te geven om sterker in hun eigen schoenen te staan en hun omgeving mee te vormen, het is belangrijk om ook het netwerk van mensen met een handicap niet uit het oog te verliezen. Ook voor hen kan een extra assistent een wereld van verschil vormen. De organisatie van een dag vraagt ong. 1000€ voor huur van zalen , materiaal, vergoeding, vervoer van sprekers en een koffie en broodjes tijdens de pauzes.