Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Vivir en Amor vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 285)

Wat doet de organisatie?

Vivir en Amor staat in voor eerstelijnsgezondheidszorg in twee afgelegen bergdorpen in Guatemala, Yalanhuitz en Pojom. Kwalitatieve gezondheidszorg is nog altijd heel moeilijk toegankelijk voor de Mayabevolking in de onherbergzame regio's. In de twee clinicas kunnen de inwoners terecht voor consultaties, vaccinaties, zwangerschapsopvolging en gezinsplanning. Bij noodgevallen of complexere ziektebeelden staan onze lokale medewerkers in voor het transport naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. We werken heel nauw samen met de lokale bevolking en lokale instanties: hun noden en behoeften staan centraal bij alle beslissingen en we streven naar duurzaam en lokaal verankerd gezondheidsbeleid. Op termijn is het de bedoeling om volledig op te gaan in de Guatemalteekse gezondheidsstructuur zonder in te boeten op de kwaliteit die we nu nastreven. We verzorgen ook opleidingen voor traditionele vroedvrouwen. Ondertussen zijn we 20 jaar actief in Guatemala, 2021 is een jubileumjaar voor onze vzw.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik was zelf twee keer ter plaatse als vrijwilliger, de eerste keer als leerkracht Engels in de plaatselijke school van Pojom en een tweede keer om foto's te maken van het project die we nu gebruiken bij voorstellingen en voor onze communicatie. Ondertussen ben ik lid van de Raad van Bestuur en sinds ruim een jaar werk ik ook een aantal uur per week mee met de vzw. Ik hou me vooral bezig met communicatie en fondsenwerving.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Met de steun van Torfs blijven we investeren in de gezondheidszorg ter plaatse. De aankoop van medicatie en medisch materiaal is jaarlijks een grote hap uit ons budget. Het geld van Torfs zouden we heel graag gebruiken om onze medicatievoorraad aan te vullen met o.a. geneesmiddelen voor TBC-en diabetespatiënten, tegen darmparasieten, ... en materiaal voor bevallingen. Veel medicatie is niet beschikbaar of heel duur in Guatemala. Tijdens onze jaarlijkse werkbezoeken vanuit de Raad van Bestuur proberen we daarom vanuit België ook medicatie mee te nemen of sturen we extra voorraad uit België op.

Vivir en Amor vzw image