Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Malaika4wc-VZW

( Aantal bevestigde stemmen: 192)

Wat doet de organisatie?

De organisatie zet zich in om kwetsbare vrouwen en kinderen te begeleiden naar zelfredzaamheid.dit doen we in drie fases.-opleiding geven in snit en naad, haak en breiwerk. Hoofddoel herbruikbare luiers en maandverbanden maken.- ons waterproject. 16 scholen en 200 gezinnen voorzien van drinkbaar water-familieplanning geven in samenwerking met Helpingnet.Meer informatie is te vinden op onze website.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Als projectverantwoordelijke leid ik het project in goede banen. Ikzelf ben de oprichtster van het project.Ik zorg voor de lessen, de inrichting van het naaiatelier en samen met een verpleegkundige voor de familie planning.Met een aantal vrijwilligers zorg ik dat de waterfilters geleverd worden aan de gezinnen en scholen.Om zelf te leren verantwoordelijkheid te nemen worden de waterfilters door ons geschonken maar gaan we samen met de organisatie een spaarplan opmaken zodat ze in staat zijn om de volgende waterfilter zelf aan te kopen. zodat we een blijvend circuit realiseren.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We hebben nog geen middelen om de scholen te financiëren. Onze doelgroep KAPCDAM of voluit ‘KAmpala Parents of Children with Disabilities Association - Makindye’ heeft ons hun noden aan drinkbaar water doorgegeven. Voor 25 euro op onze ‘water’-rekening kunnen we één gezin een Purifaaya filter geven. Met 500 euro zouden we al een volledige school voor 5 jaar van drinkbaar water kunnen voorzien. We hebben ambitie: we zouden graag 16 scholen (samen 5000 leerlingen) en 160 gezinnen voorzien van drinkbaar water. Deze scholen en gezinnen zijn lid zijn van KAPCDAM en/of werken er mee samen. Samen met KAPCDAM willen we een financieel plan uitwerken. Met een goed plan hopen we dat ze na 5 jaar in staat zijn om zelf de Purifaaya emmers te vervangen. Dit wil zeggen dat we eerst moeten investeren: • 6 Purifaaya XL emmers per school: 75 euro per stuk = 450 euro Voor de grote en kleine gezinnen hebben we ons doelstelling behaald voor de scholen nog niet daarvoor zoeken we nog financiële steun.

Malaika4wc-VZW image