Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

PSC Open Huis vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 399)

Wat doet de organisatie?

PSC Open Huis focust zich op 2 uiteenlopende doelgroepen (vandaar dat we de website van de ene organisatie en de facebookpagina van de andere deelwerking hebben vermeld). We werken enerzijds met senioren (60, 70, 80+) in armoede en met jonge alleenstaande vluchtelingen tussen 17 en 25 jaar. Voor beiden bieden we een uitgebreid vrijetijdsaanbod aan maar we werken ook structureel. Twee voorbeelden van dit laatste: voor de senioren zijn we recent gestart met een cohousing project voor senioren in armoede. Het gaat om mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen maar wel in een cohousing waar men zorg draagt voor elkaar. Voor de jongeren bieden we psycho-sociale ondersteuning. We zoeken met hen naar een opleiding, woonst, werk maar trachten hen ook therapeutisch te begeleiden. Dit gebeurt allemaal in een huiskamersetting waar men steeds vrij, zonder afspraak kan komen binnenlopen om elkaar te ontmoeten en zijn vragen te stellen.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben zelf coördinator van beide werkingen. We werken met een klein team: 1 coördinator en twee medewerkers op de seniorenwerking; 1,5 fte op de jongerenwerking. Gelukkig worden we ondersteund door een uitgebreide groep van fantastische vrijwilligers. In de seniorenwerking bereiken we zo'n 350 senioren, bij de jongeren 170 personen (dit zijn immers ook vaak heel intensieve langdurige trajecten). De vrijwilligers nemen verschillende taken op zich bijvoorbeeld taal of huiswerkbegeleiding bij de jongeren of helpen bij hun zoektocht naar woonst. Bij de senioren maken ze bijvoorbeeld tochtjes in de natuur met onze electrische riksjafiets voor minder mobiele senioren of brengen ze ze naar onze activiteiten.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Heel concreet willen we de steun van schoenen Torfs op twee manieren aanwenden maar beiden gaat het er om dat we mensen steviger in hun schoenen laten staan maar meer nog mensen samenbrengen over generaties en nationaliteiten heen. In eerste instantie willen we onze jonge vluchtelingen en onze senioren samenbrengen. We gaan in 2023 met onze seniorenwerking naar een nieuwe locatie. We willen onze vluchtelingen en senioren samen laten koken. Zo leren ze elkaar en elkaars keuken en tradities kennen. Vervolgens willen we mensen uit de buurt uitnodigen om te komen eten. Zo geven we het signaal dat jong en oud, ongeacht de culturele achtergrond kan samenwerken naar de buurt toe.Ten tweede willen we de middelen ook gebruiken om therapeutische ondersteuning te bieden aan onze jongeren. Zij kampen vaak met psychische problemen. We zijn erkend binnen de stad Antwerpen als vindplaats voor eerste lijnspsychologie maar onze jongeren hebben meestal de middelen niet voor therapie (4€/sessie)