Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

vzw Let Us Change Ethiopië

( Aantal bevestigde stemmen: 257)

Wat doet de organisatie?

Let Us Change zorgt voor de opvang van ex-straatkinderen in Ethiopië. In 3 opvangtehuizen vangen we in totaal 85 kinderen op die alle hulp krijgen die ze nodig hebben: een veilige plek om te wonen, gezonde voeding en kwaliteitsvol onderwijs. Het merendeel van de personeelsleden in de organisatie hebben een vergelijkbare geschiedenis. ook zij komen van de straat. In de tehuizen worden ze opgeleid en krijgen ze een eerlijk loon voor eerlijk werk, eventueel aangevuld met kost en inwoon. Daarnaast ondersteunt de organisatie 40 gezinnen op afstand met kosten voor onderwijs, en begeleiden we hen met microkredieten of de zoektocht naar werk.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

In 2008 ben ik een eerste keer naar Ethiopië getrokken om er mijn eindwerk te maken, maar ik wilde er ook een jeugdorganisatie opstarten. Ik leerde Aynalem (een gepensioneerde leerkracht met een enorm hart voor kinderen) kennen en samen zijn we één jongen beginnen helpen. Wat later kwam een tweede en een derde. Ik beloofde Aynalem dat als zij voor de kinderen zorgde, ik voor de middelen zou zorgen. Bij een tweede bezoek hebben we een huis gehuurd voor de kinderen, personeel gezocht en 9 kinderen van de straat gehaald. Later kwam een tweede huis en ook een derde.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We hebben 3 kinderen in de organisatie die beter af zouden zijn met thuis onderwijs. G, een meisje van 8 heeft een mentale achterstand, en heeft amper sociale remmingen. Ze wordt rap agressief en wordt niet meer toegelaten op school. Ze wilt zo graag naar school gaan dat ze elke dag haar uniform aantrekt om de andere kinderen mee naar school te brengen, maar moet dan weer onmiddellijk mee naar huis. B. is een jongen met epilepsie. Hij krijgt nog vaak aanvallen ondanks de medicatie. Op school zijn ze niet geschikt om hier mee om te gaan. H. is een jongen die altijd lacht, maar als hij verdrietig is enorm emotioneel is. De dokters gaven hem simpelweg de diagnose van 'slow' te zijn. Voor deze 3 kinderen willen we een klasje inrichten thuis met creatief klasmateriaal, speelmateriaal zodat we hen het gevoel geven dat ze dezelfde onderwijskansen verdienen zoals elk kind.

vzw Let Us Change Ethiopië image