Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Zonnebloem vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 617)

Wat doet de organisatie?

Zonnebloem vzw is een multifunctioneel centrum (MFC) in Heule (Kortrijk) voor kinderen en jongeren met een beperking die professionele omkadering wensen. Er is een therapeutisch kinderdagverblijf voor ongeveer 24 jonge kinderen met ontwikkelingsvertraging. Er is een dagcentrum voor ongeveer 21 kinderen en jongeren met een meervoudige beperking Er is een huis voor flexibel verblijf van gemiddeld 15 kinderen en jongeren met een beperking (van nul tot 25 jaar) ondersteund worden. Er is een mobiele dienst, bij-ZON-der, met medewerkers van Zonnebloem vzw om een ondersteuningsvraag ook in de eigen context aan te pakken, in de crèche of in de kleuterklas. Samen met ouders, kinderen en medewerkers dragen we vanuit een open, basale en ontwikkelingsgerichte grondhouding, zorg. Samen. Op weg. Groeien. Omdat elk kind een kans verdient, ook als het wat moeilijker wordt.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

De vrije tijd zinvol invullen van kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking is een mooie uitdaging. Dankzij de moderne technologie van enkele schakelkasten, meerdere drukknoppen en bijhorend bewegend aangepast spelmateriaal kunnen we een belangrijke stap blijven zetten. De mixer bij het bakken kunnen bedienen, ook al heb je beperkte motorische handmogelijkheden met de grote drukknop is zalig. Actie, hoe klein ook, brengt reactie... en je hebt het als kind zelf gedaan. Ja, de mixer draait (in de handen van de opvoedster). De speelgoedtrein kunnen bedienen, ook al heb je stramme vingers met de kleine drukknop is zalig. Een lichte aanraking is voldoende om de trein met bijhorende geluid te zien bewegen... en dat noemen we zinvolle vrije tijd, oefentijd om die handen en vingers tot ontwikkeling te brengen. Het didactisch kindgebonden materiaal breiden we graag uit voor de leefgroepen van Zonnebloem vzw dankzij de gift uit het Torfsfonds.

Zonnebloem vzw image