Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Mariënstede

( Aantal bevestigde stemmen: 753)

Wat doet de organisatie?

Mariënstede is een centrum waar, in samenwerking met diverse partners, volwassen personen met diverse handicaps via wonen en/of aangepaste dagbesteding ondersteuning en kansen krijgen om zo zelfstandig mogelijk op verschillende levensdomeinen welzijn en geluk te beleven. Mariënstede wil iedere gebruiker een platform aanbieden van veiligheid, rust en comfort. Zo zoeken ze voor iedere gebruiker een noodzakelijke springplank om nieuwe uitdagingen op maat aan te kunnen gaan. Zelfontplooiing bevorderen door middel van keuzevrijheid, gelijkwaardigheid, inspraak en participatie. Mariënstede beschouwt de ondersteuning als een voortdurend bijstellen van individueel evenwicht: tussen nabijheid en loslaten, tussen doen en laten, tussen keuzevrijheid en begrenzing, tussen droom en werkelijkheid, …. Daarbij nemen ze de rol op van schakelfiguur, door ook familie, vrienden, vrijwilligers, externe organisaties of de lokale dorpsgemeenschap te betrekken en in te schakelen.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Wij zijn ouders van Marieke die sedert november 2017 gebruiker is. De motorisch beperking van Marieke is bijna totaal, maar wij vinden het belangrijk dat zij ook op haar manier en met haar talenten kan participeren in de maatschappij. Hier ervaren wij dit dagdagelijks. Men zoekt steeds naar manieren om haar deze kans te geven en zich thuis te laten voelen in het geheel van haar 2de thuis. Binnen de atelierwerking gaat men (‘de uitvinders!’) steeds op zoek naar mogelijke aanpassingen van materialen en bediening van machines om mensen met serieuze beperkingen zo te laten participeren in het geheel van de werking. Zo kan o.a. zij ook op haar manier deel uitmaken van het werkaanbod en zoals zij het zegt, van ‘haar werk’!

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Voor een 'Project draaibank'; Een bedrijf die actief is in de hondensport vroeg om kunststofbuisjes (10-12cm lang) te doorboren met een tafeldraaibank. Zo'n repetitieve opdrachten zijn zeer dankbaar binnen de atelierwerking om iedereen actief te betrekken in het proces. Daarom willen ze een draaibankje aanpassen zodat deze volledig geautomatiseerd kan bediend worden door mensen die de cognitie hebben maar niet de motoriek om deze opdracht uit te voeren De aanpassing betreft: Een in hoogte verstelbare werktafel Een plexi constructie rond de draaibank met deur en slot Elektronisch gestuurde contacten waarbij de machine niet in bedrijf gaat of uitvalt wanneer niet alle veiligheidscontacten zijn ingedrukt, inclusief een noodstop. Een elektronisch gestuurde bediening waarbij diverse types druktoetsen en domotica kan worden aangesloten Door samenwerking met iemand die de het materiaal in de juiste positie brengt, kan de bediener met een ernstige fysieke handicap het boorproces uit

Mariënstede image