Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Ekimanyelo vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 566)

Wat doet de organisatie?

Ekimanyelo ondersteunt het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja, provincie Sankuru, centraal in D.R. Congo. De school bestaat uit 2 campussen: een voor de kleuter- en lagere school (600 leerlingen) en een voor de secundaire school (1200 leerlingen). Naast het hoofdproject zijn er twee plattelandsscholen op 50 km van Lodja. Daar kwaliteitsonderwijs een basisrecht is voor iedereen (cfr. SDG 4), wordt geen schoolgeld gevraagd. Armoede mag immers geen uitsluiting betekenen. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk meisjes naar school te krijgen: waar meisjes onderwijs volgen, vergroot hun rol in de gemeenschap en zal de armoede teruggedrongen worden. Het Complexe Scolaire bouwt een openbare bibliotheek uit (de eerste in de provincie Sankuru) om ook de andere scholen in Lodja en omgeving, waar vaak geen (gedrukte) handboeken voorhanden zijn, op te tillen. Sinds 2017 zet het Complexe Scolaire d'Excellence K&L, in samenwerking met het Hôpital Général van Lodja, vormingen rond familieplanning op touw voor leerlingen, hun ouders en inwoners van Lodja, in een breder kader van vrouwen- en kinderrechten.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben stichtend lid van Ekimanyelo vzw en voorzitter van de Raad van Bestuur. Maandelijks heb ik contact met de lokale partner in Lodja. Iedere twee jaar gaan leden van Ekimanyelo op bezoek naar Lodja. Tweemaal per jaar (juni en december) wordt een nieuwsbrief verstuurd naar donateurs en sympathisanten. Ekimanyelo doet voorstellingen in scholen, serviceclubs of voor vormelingen, neemt deel aan een wereldmarkt, organiseert een concert, neemt deel aan een discussiepanel... Er worden subsidiedossiers ingediend bij de provincie (Vlaams-Brabant en Antwerpen) en gemeenten waar Ekimanyelo actief is.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

In 2022 zal een bakstenen muur aangebracht worden rond de campus van de kleuter- en lagere school. Het terrein meet 35m X 29m. Voor de omheining wordt een fundering voorzien van 0,80m, de hoogte zal 2,50m bedragen (totale hoogte = 3,30m) en de dikte zal 0,25m zijn.Voor deze constructie zijn nodig: 62.000 bakstenen X $ 0,10 = $ 6200. De middelen van het Torfsfonds zullen aangewend worden voor een deel van deze kosten.Waarom is deze bakstenen constructie aangewezen?– Voorkomen van ongelukken aan de vrij drukke straat,- Voorkomen dat kinderen van de school weglopen– Ondersteuning van het werk van de nachtwaker– Beschermen van didactisch materiaal tegen diefstal en vandalisme– Goede oefening voor de leerlingen van de richting construction - optie maçonnerie (secundaire school).We hebben ter plaatse in Lodja kunnen vaststellen dat scholen die niet afgesloten kunnen worden, stelselmatig 'ontmanteld' en afgebroken worden.

Ekimanyelo vzw image