Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

MPI Oosterlo vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 702)

Wat doet de organisatie?

MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie binnen de sector voor personen met een verstandelijke beperking. We bieden een grote verscheidenheid aan ondersteuningsvormen in alle domeinen van het leven: wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Ruim 500 cliënten, zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende problemen, krijgen bij ons gespecialiseerde ondersteuning. We bieden zorg op maat voor elke cliënt. We laten ons niet leiden door hun beperkingen, maar zetten zeer sterk in op hun talenten. Kwaliteit van leven, daar gaan we voor. We zetten ons dag na dag in om van dit grote huis een warm huis te maken, waar het fijn vertoeven is. Net als wij allemaal hebben ook onze cliënten dromen. Kleine dromen, grote dromen, dromen waar we niet altijd de financiële middelen voor hebben. Omdat wij graag meedromen met onze cliënten en zoveel mogelijk dromen willen realiseren, dienen we graag deze aanvraag bij Torfsfonds in.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben Bert en ik werk op de activiteitendienst van MPI Oosterlo vzw. Onze activiteitendienst heet SAS. Dit staat voor Sociaal Artistiek en Sportief. Dit is ook precies wat we doen. We organiseren verschillende culturele en sportieve activiteiten om onze bewoners volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Waar mogelijk doen we dit buiten de muren van onze voorziening. Indien dit, omwille van onze vaak complexe doelgroep, niet mogelijk is, halen we de samenleving naar binnen. Hiervoor doen we veel beroep op fantastische vrijwilligers. Onze bewoners kunnen onder andere participeren aan sport binnen diverse sportclubs uit Geel, met een vrijwilliger naar het cultuurcentrum of op uitstap naar een museum, … . Deze initiatieven geven onze cliënten de zo belangrijke toegang tot de maatschappij, een maatschappij die op haar beurt onze cliënten en al hun talenten kan leren kennen en waarderen.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Voor twee prachtige projecten zoeken we nog financiële middelen om ze te kunnen realiseren. • Het eerste project is een cinemaproject waarbij we jongeren met een beperking de kans geven om samen met een student naar de bioscoop te gaan. Voor jongeren zonder een beperking is dit de normaalste zaak van de wereld, maar voor onze cliënten is dit een unieke en heuse belevenis waar wekenlang naar uitgekeken wordt. Door samen met een leeftijdsgenoot naar de cinema gaan, ervaren onze cliënten dat ze er echt bij horen en echt deel uitmaken van de samenleving. • Het tweede project is de plaatsing van een buitenfitness op ons domein, waarmee we honderden van onze cliënten een sportieve uitdaging op maat kunnen aanbieden. Het startkapitaal hebben we bijna kunnen verzamelen, met nog een extra financieel duwtje in de rug, zouden we dit project effectief kunnen realiseren. Dankjewel om ons dossier in overweging te nemen, onze cliënten zijn jullie hiervoor onnoemelijk dankbaar!