Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

4voeters in nood vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 596)

Wat doet de organisatie?

Wij zijn een vzw die mens en dier (onder)steunt. Wij helpen honden die vaak elders niet meer terecht kunnen. We hebben ook enkele voedselbanken voor huisdieren, vnl. in het Waasland. Meer concreet? Hulp voor trouwe viervoeters: Mishandelde en/of verwaarloosde honden krijgen bij ons een tweede kans. Ze krijgen opvang in een huiselijke sfeer om tot rust te komen en terug te voelen hoe het is om ‘hond’ te mogen zijn met behulp van onze roedel. Inzet voor onze maatschappij: Werkstraffen, dagbesteding voor minderjarigen. Dagbesteding voor mensen met een beperking. En zo veel meer. Hulp voor minderbedeelden: We zamelen kledij en accessoires in voor minderbedeelden, zo ook hondenvoeding en speeltjes voor de honden van de daklozen. Dit gebeurt in samenwerking met De plataan en Free Clinic te Antwerpen. We hebben zelf ook enkele voedselbanken in het Waasland die georganiseerd worden door vrijwilligers. Hulp voor geleide honden: We zamelen dopjes in ten voordele van de geleide honden.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben zelf vrijwilliger bij de organisatie en ga soms met de honden wandelen.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

De centjes zullen gebruikt worden voor de medische zorg van verwaarloosde honden. Daarnaast zullen de centjes ook aangewend worden voor de voedselbank en de vaccinaties van de honden.