Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 1431)

Wat doet de organisatie?

Vogelbescherming Vlaanderen is de belangenbehartiger van alle Europese vogels en andere wilde, inheemse diersoorten en hun biotopen. We strijden voor een wereld waarin alle wilde dieren kunnen leven in hun natuurlijk leefgebied, en dat ze in harmonie kunnen samenleven met de mens. Vogelbescherming Vlaanderen waakt dan ook over de uitdagingen tussen mens en dier in een veranderend landschap, en dit vanuit een diervriendelijk en ecologisch perspectief. We hanteren een proactieve, sensibiliserende en onderbouwde aanpak maar schuwen het juridische pad niet. We treden darom op als stem en advocaat van de wilde fauna in Vlaanderen. Verder activeren we met ons sterk vrijwilligersnetwerk het brede publiek tot gerichte natuurbescherming.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Vogelbescherming Vlaanderen treedt op als belangenbehartiger van alle Europese vogels en andere wilde, inheemse diersoorten en hun biotopen. Dit doen we bijvoorbeeld door juridische acties te ondernemen. We stellen ons burgerlijke partij bij strafzaken, zoals afgelopen jaar onder meer de zaak rond een doodgeknuppelde das en de zaak rond illegale uitzet van jonge eenden door jagers. We bereiden deze zaken goed voor, en volgen ze op met de juridische dienst van onze vereniging. Daarnaast verlenen we (juridisch) advies aan burgers en overheden omtrent het Soortenbesluit, jachtregelgeving, en dergelijke. Op die manier geven we wilde dieren een stem, juridisch en in het beleid, en kunnen we hen beschermen. We zullen in 2022 nog meer inzetten op juridische acties. Dat vraagt tijd (onze juridische dienst dient zich grondig in te lezen en de zaak voor te bereiden, en we voeren campagne om de ruchtbaarheid rond de zaak te vergroten), en geld. Deze actie komt dus als geroepen!

Vogelbescherming Vlaanderen vzw image