Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Jeugdzorg Emmaus - Juno

( Aantal bevestigde stemmen: 525)

Wat doet de organisatie?

Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek. Onze aanvraag gaat specifiek over de leefgroep Kits, waar onze 12 kleinsten van 3 tot 10 jaar verblijven.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Zelf ben ik de teamcoördinator van leefgroep Kits, waar deze 12 kampioenen verblijven. Samen met hun ouders, een team van 8 begeleiders en een aantal gemotiveerde vrijwilligers proberen we om deze kinderen optimale groeikansen aan te bieden voor een 'gezonde' ontwikkeling.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Aangezien we een optimale ontwikkeling erg belangrijk vinden voor kinderen, willen we ook specifiek aandacht schenken aan hun voetontwikkeling. Goede schoenen zijn daarbij essentieel ! Helaas beschikken de ouders en wij zelf over beperkte budgetten, waardoor we niet altijd het meest optimale schoeisel kunnen betalen .... Graag zouden wij dan ook het geld willen gebruiken om onze 12 toppers van Kits van mooie, nieuwe, degelijke schoenen te voorzien. Wat zullen ze fier zijn :-)