Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

NATUURPUNT GENT VZW

( Aantal bevestigde stemmen: 504)

Wat doet de organisatie?

Natuurpunt Gent is de grootste afdeling in Vlaanderen en heeft in het Gentse en een paar buurtgementen een aantal werk- en kerngroepen. We zetten ons uiteraard in voor de natuur, maar zijn ook zeer actief in het betrekken van het publiek in onze werking. We hebben meer dan 450 vrijwilligersOp bovenstaande link naar de website staat een uitgebreide beschrijving.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben secretaris in de werkgroep "natuurpunt Assels". Maar ik werk ook mee in het beheer van onze natuurgebieden, verscheidene evenementen die we organiseren en zo verder.De Assels is een gebied in Drongen, deelgemeente van Gent Wij bezitten verschillende aangekochte of gehuurde percelen, vooral vochtige meersen, broedgebieden van weidevogels. Wij werken samen met bevriende landbouwers die hun koeien in de zomer op die meersen laten grazen en die meersen ook maaien. Wij stellen wel de voorwaarde dat dit op natuurvriendelijke manier gebeurt. Ze mogen bijvoorbeeld niet maaien in het broedseizoen. De Assel worden omsloten door de Leie en een paar dode armen. Het is een mooi wandelgebied op kleine afstand van de stad. Wij proberen ook zoveel mogelijk bewoners in dit gebied te betrekken in onze werking, om mee te helpen in het onderhoud en ook in evenementen en fondsenwerving. Covid was een moeilijke periode, maar we hebben genoeg flexibiliteit getoond om alles draaiend te houden.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We hebben een plan om een kleine weide die aan het begin van ons gebied ligt, in te richten als een portaal voor de bezoekers. Dus borden met uitleg, rustbankjes en dergelijke. We gaan de weide deels weide laten en veldbloemen inzaaien. Maar we gaan ook voor struiken en kruiden en opteren ook voor een pluktuin. We gaan de buurt hierbij betrekken om deels in te staan voor het onderhoud, en in ruil kunnen ze hier ook komen genieten van de natuur.Met dit project zouden we gaan voor een groot bijenhotel om de wilde bijen aan te trekken en zo ook te zorgen voor de bestuiving. Alsook om aan het publiek te tonen dat wilde bijen totaal ongevaarlijk zijn en zeer nuttige diertjes, die het niet zo gemakkelijk hebben in onze stedelijke omgeving.

NATUURPUNT GENT VZW image