Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Hoop voor Zwervertjes vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 1200)

Wat doet de organisatie?

Hoop voor zwervertjes vzw is een privé-initiatief uit Ingelmunster. Het is een erkend asiel (HK nr. 30305475) dat een no-kill-beleid voert. Dit betekent dat er geen katten worden ingeslapen, tenzij er sprake is van ondraaglijk lijden ten gevolge van een aandoening waarvan geen herstel meer mogelijk is. Hoop voor Zwervertjes begon in 2014. Dit jaar hebben ze al meer dan 300 kittens opgevangen en wettelijk in orde gebracht en ook het aantal volwassen katten kent een aanzienlijke toename. Er is ook een significante stijging van het aantal katten waarvan afstand wordt gedaan (katten die tijdens de coronapandemie werden aangeschaft).

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

De centen zouden ontzettend van pas komen om meer opvangruimte te voorzien voor de kittens en volwassen katten. Het zou bevorderlijk zijn voor hun welzijn en ontwikkeling als ze meer speel- en beweegruimte zouden hebben. Ook ontvlooiings- en ontwormingspipetjes, die noodzakelijk zijn voor de zwervertjes, kosten handenvol geld en mensen zijn zich niet bewust van de kostprijs hiervan.

Hoop voor Zwervertjes vzw image