Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Joert vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 921)

Wat doet de organisatie?

Joert vzw, een duurzame belevingsboerderij. Joert is een vzw die zich richt tot leerlingen die uitvallen op school en een dagbesteding aanbiedt voor zorgbehoevende jongeren. Joert vzw is gesitueerd in een groene omgeving. Dit geeft niet alleen een gevoel van ruimte, het geeft ook letterlijk de ruimte om afstand te nemen van zaken wanneer er bijvoorbeeld iets moeilijk loopt. Rond het joertdomein zie je enkel velden, bomen, dieren en andere boerderijen. Door de situering op het platteland overvalt je een gevoel van rust. In onze belevingsomgeving en onze joert richten we ons voornamelijk op het aanbieden van activiteiten met een groen karakter. De natuur en de dieren zijn belangrijke partners in het begeleidingsproces. Jongeren krijgen de kans om op maat verantwoordelijkheden op te nemen. Het laat hen groeien, geeft zelfvertrouwen en maakt ze sterker.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Als leerkracht merkte ik heel sterk de nood aan een organisatie als Joert in de Rupelstreek. Ik ben dan ook één van de founding fathers maar tevens niet bang om mijn handen vuil te maken! Naast het mee beheren van de organisatie, werk ik op woensdagnamiddag met de jongeren op de boerderij en ik zorg voor het grotendeel van de dieren (ezels, kippen, geiten,...). We merken dat heel wat scholen, organisaties, overheden en jongeren heel enthousiast reageren op onze projecten.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We zijn een organisatie die volledig op vrijwilligers draait en we hebben nog geen structurele subsidiëring. Voor de medewerkers kunnen we hier een mouw aan passen (vrijwillig is vrijwillig), maar de dieren hebben kwalitatief eten en de juiste verzorging nodig. Dus we zouden het geld in de eerste plaats gebruiken om het eten, hooi en dergelijke voor onze dieren te kopen. Dit kunnen we ook heel gemakkelijk aantonen nadien aan de hand van facturen.