Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

DINAMO vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 530)

Wat doet de organisatie?

DINAMO biedt een gevarieerd activiteitenaanbod in een ongedwongen sfeer, onder professionele begeleiding van gepassioneerde vrijwilligers. 230 vrijwilligers maken het aanbod, ze delen hun kennis in lezingen en cursussen, hun passie in workshops. Ze organiseren een uitstap, bedienen koffie tijdens de pauzes, assisteren wie extra hulp kan gebruiken. Door deze inzet bieden we jaarlijks tot 200 activiteiten aan met een bereik van 2000 deelnemers. We zetten in op het verlagen van drempels voor mensen door het opzetten van verschillende initiatieven. Met het project Knipoog verlagen we de drempel tot deelname voor mensen met een beperking. Een assistent zorgt ervoor dat de persoon met een beperking inclusief kan participeren, samen met de andere deelnemers. Dit is een versterkende ervaring voor de persoon met een beperking. Ook voor onze reguliere deelnemers is het een belangrijk signaal, het maakt hen vertrouwd met anders-zijn. Zo werken we mee aan een inclusieve samenleving.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben coördinator van de vzw.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Door de stilstand ten gevolge van corona werden drempels weer flink verhoogd. Een inhaalbeweging is nodig omdat we weten dat deelname aan de samenleving bijdraagt aan het psychisch welzijn van mensen. Daarnaast merken we een verhoogde nood bij andere doelgroepen naar extra ondersteuning om te kunnen deelnemen. Daarom willen we onze Knipoogwerking onder de aandacht brengen van de doelgroep en het concept uitbreiden naar iedereen die extra ondersteuning kan gebruiken. We denken hierbij aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen in eenzaamheid. We willen meer samenwerken met organisaties die mensen kunnen toeleiden maar ook individuen moeten makkelijker de weg vinden naar ons aanbod. De middelen zullen aangewend worden voor promotie (lay-out en druk) en voor de organisatie van een wervende activiteit. Daarnaast willen we de juiste profielen van vrijwilligers aantrekken door gerichte communicatie, we voorzien in vorming en een kleine vergoeding voor de assistenten.

DINAMO vzw image