Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

SOS Scholen voor Scholen

( Aantal bevestigde stemmen: 681)

Wat doet de organisatie?

Graag willen we vzw SOS Scholen voor Scholen aan jullie voorstellen. Na de overstroming in de provincie Luik werden we tijdens onze vakantie geconfronteerd met de schade die de zondvloed heeft aangericht. NIETS DOEN WAS GEEN OPTIE! Met enkele vrijwilligers werden onmiddellijk de handen in elkaar geslagen en startte een inzameling voor enkele getroffen scholen. De actie was een groot succes. We brachten de goederen ter plaatse en maakten kennis met de plaatselijke bevolking. Onmiddellijk was het duidelijk dat het geen éénmalige actie was. VZW SOS Scholen voor Scholen werd geboren. Onze vzw wil zich blijvend inzetten voor het: - Inzamelen en toeleveren van (hulp)goederen aan scholen en hun stakeholders, in het bijzonder de aan de school verbonden gezinnen. - Inzamelen en verdelen van financiële middelen ten behoeve van het herstellen van schade. - Acties organiseren en/of coördineren teneinde zelf middelen te genereren ten behoeve van schadeherstel

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben een heel actief lid van de vzw scholen voor Scholen! Was van in het begin heel betrokken. Sta in voor PR… logo … ontwerp van bedankingskaart… inzamelen van fondsen en steun, …

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Wanneer we financiële steun krijgen, zetten we vooral in op speelmaterialen voor kinderen. Zodat deze kinderen zich terug goed kunnen voelen en verder kunnen ontwikkelen!

SOS Scholen voor Scholen image