Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Vriendenkring Baken

( Aantal bevestigde stemmen: 556)

Wat doet de organisatie?

De vereniging is een VZW en heeft als doel : het verlenen van materiële en financiële hulp aan leerlingen en personeel van sbso baken voor wat betreft schoolse en buitenschoolse activiteiten die de kwaliteit van onze leerlingen van sbso baken kunnen verhogen, alsook de nodige zorg kunnen besteden aan culturele en sociale integratie van jongeren uit sbso baken. In de mate van het mogelijke wordt ook hulp geboden aan de inrichting met betrekking tot schoolgebonden zaken en het belevingsgerichte. Deze hulp kan geboden worden onder de vorm van een tussenkomst of als lening, afhankelijk van de Raad van bestuur

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Snoezelen is een beproefde methode binnen de belevingsgerichte manier van zorgverlening. We missen momenteel het aangepaste materiaal om de verschillende zintuigen te kunnen prikkelen. Vandaar dat wij ervan dromen om die te renoveren en in te richten met gespecialiseerd materiaal. Wat is snoezelen? Snoezelen of zintuigactivering is: een kalmerende, rustgevende activiteit voor personen met een (ernstige, meervoudige ) verstandelijke beperking of leerlingen die het moeilijk hebben. prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. kenmerkt zich door een rustige, gedempte atmosfeer, die wordt bereikt met lichteffecten, kleuren en zachte muziek. Doel van snoezelen: sfeerschepping ontspannen, rust, relaxatie, genieten minder spierspanning zintuiglijke waarnemingen activeren communicatie : contact bevorderen tussen leerling en leerkracht het creëren van een veilig leefklimaat zinvolle (dag)besteding affectie exploratie