Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Huis Erika Thijs vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 613)

Wat doet de organisatie?

Huis Erika Thijs vzw, ondersteuning bij kankerverwerking. Huis Erika Thijs is een ontmoetingsplaats en wegwijzer voor mensen die willen praten over de ziekte of die op zoek zijn naar informatie. We zijn een open huis voor mensen met kanker, hun familie en vrienden. Vrijwilligers bieden een luisterend oor voor angst, pijn en verdriet en schenken daarnaast persoonlijke aandacht aan onzekerheid, zorgen en twijfel. Alles draait om 'care' (zorg), er wordt dus geen medische assistentie verleend! In ons Huis wordt trouwens niet gesproken van 'patiënten' maar van 'gasten'. De vrijwilligers zorgen voor de individuele begeleiding van de gasten. De groepsactiviteiten kunnen eenzaamheid en sociaal isolement doorbreken met een verhoogde sociale steun als gevolg. Het geeft de deelnemers een zeer goede gelegenheid om met lotgenoten en ervaringsdeskundigen te praten. Ook een doorverwijzing op maat behoort tot onze werking. Alle diensten die wij aanbieden zijn gratis.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben voltijds coordinator van Huis Erika Thijs. Samen met een team van 50 vrijwilligers zorgen wij voor de werking van onze organisatie. Zelf werd ik in 2012 en 2016 getroffen door borstkanker. De dag dat je de diagnose kanker krijgt, staat er een heel team van artsen, oncologen en verpleegkundige voor je klaar. Maar de dag dat de deur van de zorg achter je dichtgaat, word je er pas bewust van hoeveel kloven er zijn ontstaan op elk levensdomein en dan staat er geen team voor je klaar. Dan moet je moeizaam alléén opzoek gaan naar de nodige antwoorden en oplossingen. Psychosociale ondersteuning tijdens en na kanker is van onschatbare waarde om het welzijn en de levenskwaliteit van onze medemensen te verbeteren.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Vanzelfsprekend willen wij blijven investeren in dat waar we al jaren mee bezig zijn, maar we werken ook constant aan nieuwe doelgerichte projecten die de fysieke en mentale veerkracht van onze gasten vergroten. Zo werken we bijvoorbeeld aan het bouwen van bruggen tussen werkgevers en werknemers die op één of andere manier getroffen werden door kanker, om zo de re- integratie naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. De voorbije jaren mochten wij al op steun en sponsoring rekenen van verschillende bedrijven, serviceclubs en andere organisaties. Uiteraard moeten wij u niet vertellen dat aan het bieden van kwaliteit voor een zeer kwetsbare groep een prijskaartje vast hangt en wij dan ook dagelijks op zoek zijn naar mensen, organisaties, serviceclubs en bedrijven die dankzij hun bijdrage onze werking willen ondersteunen en helpen onze dromen te verwezenlijken.

Huis Erika Thijs vzw image