Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Amavavzw

( Aantal bevestigde stemmen: 561)

Wat doet de organisatie?

Amavavzw biedt blijvende ondersteuning aan Zanethemba Charity Foundation te Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Zanethemba, wat 'hoop brengen' betekent in het Xhosa, is een kleinschalige Zuid-Afrikaanse NPO. Het is een tijdelijk opvangtehuis voor kinderen tussen 0 en 6 jaar die door de jeugdrechter uit huis zijn geplaatst vanwege een verontrustende opvoedingssituatie. Het hele team doet er alles aan deze kinderen de warme, veilige en liefdevolle omgeving te scheppen die ze verdienen. Dit tot ze kunnen terugkeren naar een echte thuis. Amavavzw ondersteunt Zanethemba op twee niveaus. Eerst en vooral is het van belang financiële stabiliteit te voorzien voor Zanethemba. Om dit te verwezenlijken organiseert Amava op regelmatige basis fundraising-activiteiten, zijn er sponsoracties en worden er subsidies e.d. aangevraagd. Daarnaast wordt er inhoudelijk mee nagedacht om de best mogelijke hulpverlening te bieden in beide facetten van Zanethemba.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Mijn 21-jarige dochter, Marie zit in haar derde bachelor jaar Orthopedagogie aan de AP-hogeschool in Antwerpen en doet momenteel 16 weken stage in Zanethemba-haven in Port Elizabeth. Ze ervaart elke dag hoe groot de nood is aan ondersteuning om de kinderen, die een erg ongelukkige start kenden, die kansen te bieden waar elk kind recht op heeft. Ze ziet hoe belangrijk het is om deze kinderen te laten opgroeien tot evenwichtige volwassenen zodat ze de cirkel van de kansarmoede voor hun eigen kinderen kunnen doorbreken.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Zanethemba wil graag een investeren in zonnepanelen om zo in de toekomst in hun eigen energie te kunnen voorzien. Dit zou voor hen een besparing van 2500 Rand (ongeveer €150) per maand opleveren. Een groot deel van de maandelijkse kosten gaat momenteel naar huisvesting en energie en het zou fijn zijn dat er zo meer middelen overblijven om in de noodzakelijke kosten van voeding, verzorging en educatief materiaal te kunnen voorzien.

Amavavzw image