Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

mini-beleefboerderij de stege vzw

( Aantal bevestigde stemmen: 576)

Wat doet de organisatie?

Onze organisatie is een zorgboerderij die zich op verschillende kwetsbare groepen richt. Enerzijds wordt er een zinvolle dagbesteding aangeboden tijdens het schooljaar voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Anderzijds bouwen we mee aan inclusie door kampen te organiseren voor kinderen met of zonder speciale zorgbehoeften in schoolvakanties. tijdens de weekend organiseren we ook ezeltherapie voor mensen die hier nood aan hebben. Daarnaast is er een tweemaandelijkse bijeenkomst van KOPP-kinderen (kinderen van ouders met psychische problematiek).

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

Bij onze mini-beleefboerderij (waar naast kippen, eenden, geiten, konijnen, vier ezels, poezen en een hond het uithangbord vormen) willen we uitpakken met de DONKEY-(WORK)-SHOP, waarin we producten (etenswaren: advocaat, confituren, gebakjes, ezelkoekjes, pannenkoeken… én gebruiksvoorwerpen: decoratiemateriaal in hout, was, papier-maché…) door onze mensen met mentale of psychische kwetsbaarheid willen laten maken én aan de man/vrouw brengen. In de nabije toekomst willen nog meer inzetten op het aspect ‘inclusie’, waarbij zij niet alleen deelnemen aan bepaalde workshops maar tevens verkoper worden in onze shop of zelf een workshop geven, waardoor ze écht meedoen in onze samenleving, nog meer het gevoel hebben dat ze erbij horen, geaccepteerd en gewaardeerd zijn, dat ze sociale rollen kunnen vervullen maar dat ze ook echt nuttige dingen doen (én keuzes kunnen helpen maken). Dit alles moet hun zelfwaarde versterken, moet hun talenten laten groeien en moet hen sociaal vaardiger maken.

mini-beleefboerderij de stege vzw image