Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

MeeGaan

( Aantal bevestigde stemmen: 853)

Wat doet de organisatie?

MeeGaan vzw is een leer- en tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil een ervaringscentrum zijn waar medewerkers vertrouwen leren putten uit hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren. Het doel is deze medewerkers volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis van hun competenties. In het najaar 2019 is een bakkersatelier opgestart, tBruut. Sinds oktober 2019 bakken onze twee bakkers, bijgestaan door onze bijzondere medewerkers en vrijwilligers, artisanaal brood. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een team professionele agogen en dit volgens het eigen Megas-model. Ondertussen is er een winkel bij gekomen, naast het atelier, waar het brood wordt verkocht. In opbouw: groeiatelier De Vlinder, waar onze medewerkers de basiscompetenties aanleren om door te stromen naar o.a. het bakkersatelier.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Ik ben verantwoordelijke voor communicatie en IT, en maak deel van de kerngroep van de organisatie.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We verbouwen momenteel een ruimte van onze concessie, waar ons groeiatelier De Vlinder moet komen. Voor zowel de ruwbouw als voor de afwerking hebben we nog heel wat centjes nodig. Het groeiatelier is een eerste fase voor mensen met een mentale beperking, om op hun eigen ritme kennis te maken met werk, hun eigen potentieel te ontdekken en door te groeien naar ons bakkersatelier.

MeeGaan image