Logo Torfs        DAMES        HEREN        JONGENS        MEISJES        WINKELS

Welzijnsschakels - afdeling Melle

Gestemd in onze Torfswinkel te Gentbrugge

Wat doet de organisatie?

Welzijnsschakel Melle zet in op : - Organiseren van ontmoetingsmomenten om sociale isolement te doorbreken/beperken. - Bezoeken aan huis bij de gezinnen door de huisbezoeker om hun noden te leren kennen en waar kan te schakelen naar hulpverlening. - Informeren over acties en rechten welke een hulp kunnen zijn voor een beter, gezonder, veiliger, aangenamer leven. - Gaat in dialoog met OCMW, Lokaal bestuur, scholen om meer aandacht te hebben voor armoede en initiatieven voor te stellen welke de uitsluitingservaring verminderen. - Bij dringende financiële noden bijspringen met voedsel en/of hygiëne producten. We trachten hierbij zoveel als kan te werken met mensen met en zonder uitsluitingservaring.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid van de persoon die het dossier indiende?

Als medeoprichter van de afdeling Welzijnsschakel Melle draag ik bij als penningmeester, sta ik mee in voor de organisatie van ontmoetingsmomenten, neem deel aan de overleggen met OCMW Melle, help ik bij de naambekendheid van de afdeling zodat mensen met noden ons kunnen vinden en we voldoende financiële middelen/giften/vrijwilligers kunnen verwerven.

Wat kan Torfs concreet betekenen voor de organisatie? Voor wat zouden de centen aangewend worden?

We merken dat de aankoop van nieuwe schoenen voor onze gezinnen steeds weer een grote financiële inspanning vraagt. Voor kledij is tweede hands een zeer goed alternatief maar in dat aanbod tref je heel weinig schoenen en speelt daar ook de hygiënische drempel. We zouden daarom graag de centen aanwenden om alle kinderen en jongeren uit onze gezinnen bij de start van het schooljaar 2024 eens te kunnen voorzien van een mooi en degelijk paar schoenen. Voor hen kan het helpen om met vertrouwen een nieuw schooljaar aan te vatten en voor de gezinnen is het in die periode een zware last die weg valt.

Welzijnsschakels - afdeling Melle image